Preshow

Ligy
Hentinen Cup 2024, Skupina A
Sezóny
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Doma

Výsledky

2 - 1

Preshow vs. Life Vision (O Bronz)

2 - 4

Preshow vs CzechoSlovakia (Semifinále 1 )

6 - 2

(1A) Preshow vs. (4B) Puck United

5 - 2

Black Devils vs. Preshow

1 - 0

Preshow vs. NTL

0 - 3

CzechoSlovakia vs. Preshow

7 - 3

(2A) Humenné vs. (3B) Preshow

2 - 1

Flegmatici vs. Preshow

4 - 2

Black Devils vs. Preshow

6 - 3

Preshow vs. Puck united

4 - 6

NTL vs. Macksport

5 - 3

Macksport vs. Life Vision

4 - 3

Black Devils vs. Macksport

4 - 4

Puck United vs. Macksport

7 - 6

JL Team vs. Macksport

5 - 4

Macksport vs. Knights

2 - 3

Macksport PO (2B) vs. NTL (3A)

5 - 3

Latabári vs. Macksport

7 - 3

Black Devils vs. Macksport

6 - 2

Macksport vs. Puck United

5 - 4

O Bronz HC 2019

5 - 3

Semifinále 1 HC 2019

4 - 2

(2B) vs. (3A)

4 - 2

Plynoma vs. Oilers

2 - 3

Plynoma vs. Devils

5 - 3

Plynoma vs. Knights

4 - 2

1A Puck United - 4B Plynoma

1 - 8

Plynoma vs. Mozhaisk

3 - 6

Plynoma vs. Stars

1 - 3

NTL vs. Plynoma

2 - 5

4.A Plynona vs. 1.B Devils

1 - 8

SKH vs. Plynoma

4 - 3

Plynoma vs. Trogári (Copy)

6 - 8

NTL vs. Plynoma (Copy)