Pravidlá a podmienky

13. ročník Hentinen Cupu 2024 začína v piatok 07. Júna 2024 o 12:00 na zimnom štadióne JL Aréna v Liptovskom Mikuláši.

Registrovaným tímom odporúčame príchod najneskôr 45 minút pred ich prvým zápasom. Turnaj končí v nedeľu 09. Júna 2024 približne o 13:00 vyhodnotením.

Turnaja sa zúčastní 8 tímov zo Slovenska a Českej republiky. Turnaj sa odohrá na dve skupiny (A a B) s následnou postupovou fázou. Zo základnej tabuľky postupujú prvé 4 mužstvá z každej skupiny. Následne sa hrajú zápasy s oponentom v opačnej tabuľke nasledovne: 1A-4B; 1B-4A; 2A-3B a 2B-3A. Každý zápas potrvá 2 x 20 minút bez zastavovania času.

O poradí v tabuľke rozhoduje v poradí:

 1. Súčet bodov (víťazstvo 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov)
 2. Vzájomný zápas
 3. Skóre – vyšší rozdiel.

Platia pravidlá schválené IIHFs nasledovnými výnimkami. 

 • Všetci hráči musia mať riadnu a kompletnú hokejovú výstroj. Hráči s výstrojov z roller-hokeja, hráči bez vesty a pod. majú smolu a do zápasu im nebude povolené nastúpiť.
 • Strielať sa môže len švihom alebo krátkym náprahom maximálne pod kolená. Strela príklepom z vyšším náprahom sa trestá malým trestom (1 min). Prípadný gól z takejto strely nebude platný.
 • Hra telom je prísne zakázaná! Každý úmyselný osobný kontakt sa trestá malým trestom (1 min).
 • Vyhodenie puku cez všetky čiary, teda zakázané uvoľnenie alebo “icing” neplatí.
 • Pri hromadnej bitke (2 a viac hráčov) bude zápas ukončený a mužstvo s agresormi z turnaja navždy vylúčené.
 • Pri bitke jednotlivcov aj mimo ľadu (dvojice), budú z turnaja navždy vylúčení aktéri bitky.
 • Pri ataku na rozhodcu môže arbiter organizátorovi navrhnúť vylúčenie jednotlivca alebo kontumáciu pre mužstvo, ktorý takýto návrh bude bez zisťovania akceptovať v plnom rozsahu.

Súpisku mužstva odovzdáva vybraný zástupca – manažér a to najneskôr do 31.05.2024. Súpisku po prvom odohratom zápase nie je možné dopĺňať ani inak modifikovať, okrem výnimky, ktorú môže udeliť organizátor podujatia, napr. ako výpomoc z kapacitných dôvodov alebo absencie brankára. Požičaní hráči musia byť prihlásení na turnaj v inom mužstve, nový neprihlásený hráč v zápasoch nastúpiť nesmie. V prípade zisteného rozdielu v súpiske oproti nastúpeným hráčom na ľade hrozí postihnutému mužstvu kontumácia bodov zo sporných zápasov alebo úplná diskvalifikácia z turnaja.

Každý zápas trvá 2 x 20 minút bez času na rozcvičku a bez úpravy ľadu medzi 2 tretinami. (ľad je drahý a času je málo) Údržba ľadu sa koná vždy pred každým zápasom v trvaní približne 10 minút.

Počas úpravy plochy je zakázané hráčom vstupovať na ľadovú plochu a rozhodca môže ešte pred začatím duelu udeliť malý trest striedačke previnilca za takýto priestupok. Na ľad pred zápasom vstupuje vždy prvý rozhodca.

Každý hráč prihlásený na akciu Hentinen Cup nastupuje do hry na vlastné riziko a zároveň plne zodpovedá za vlastné konanie na ľade aj mimo neho.

Organizátor v dobe konania akcie nenesie žiadnu právnu či finančnú zodpovednosť za vzniknuté škody na zdraví alebo majetku účastníka.

Prípadné fyzické zákroky na iné osoby v areáli štadiónu sa počas akcie môžu posudzovať aj ako pokus o úmyselné ublíženie na zdraví, čo sa v prípade nutnosti vyšetrí za prítomnosti privolanej polície.

Súpisky, osobné informácie hráčov, vrátane fotografií môžu byť použité na komerčné účely organizátora v plnom rozsahu, s čím všetci účastníci turnaja bezvýhradne súhlasia svojou účasťou na podujatí.

Politická, či iná vlastná komerčná propagácia osôb, produktov a služieb nie je v spojitosti s podujatím Hentinen Cup povolená!

Posledná úprava 28. Mája 2024 – JV

Informácie pred registráciou

Informácie k registrácii tímu podávame priebežne na našich kontaktných číslach no pre záujemcov uvádzame základné údaje:

 • Organizátor si vyhradzuje právo schvaľovať žiadosti o účasť na turnaji individuálne a bez odôvodnenia.
 • Aktuálne štartovné na tím pre ročník 2024 je 1050 Eur. (rovnaké ako v roku 2023)
 • V štartovnom je zahrnuté: prenájom ľadu, profesionálny rozhodca, svetelná tabuľa, online reporty zo zápasov, inforgrafika, foto a video materiál, medicínsky dohľad, iontový nápoj a občerstvenie do kabíny, teplé jedlo počas turnaja, trofeje a ocenenia, sprievodný program, tombola.
 • Suma štartovného sa môže navýšiť za predpokladu, že prevádzkovateľ zimného štadiónu navýši nájom za hodinu ľadu nad aktuálne stanovenú sumu (t.j. 150 Eur/hod. bez DPH). Z iného dôvodu snáď cenu štartovného navyšovať nebude nutné. V prípade navýšenia sumy pred akciou budeme registrované mužstvá informovať a to bezodkladne. Prípadný doplatok bude splatný dňom začiatku akcie. Za pochopenie ďakujeme.