Pravidlá a podmienky

Začíname piatok 24. Júna 2022 o 13:30 na zimnom štadióne JL Aréna v Liptovskom Mikuláši. Tímom odporúčame príchod najneskôr 45 minút pred ich prvým zápasom. Turnaj končíme v nedeľu 26. Júna 2022 približne o 13:00 s vyhodnotením. Turnaja Hentinen Cup sa zúčastní 7 tímov. Turnaj sa odohrá vo formáte každý s každým. Každý tím tak odohrá 6 zápasov 2 x 20 minút bez zastavovania času.

O konečnom poradí rozhoduje podľa priority :

  1. Súčet bodov (víťazstvo 2 body, remíza 1 bod, prehra 0 bodov)
  2. Vzájomný zápas
  3. Skóre – vyšší rozdiel.

Platia pravidlá schválené IIHF. Neexistuje žiadny limit registrovaných hráčov na tím no mužstvá sú vopred poučené, že na turnaj má v prvom rade exhibičný a rekreačný charakter. Súpisku mužstva po odovzdaní (najneskôr do stanoveného termínu 15.6.2022) nie je možné nijako meniť okrem výnimky o doplnení hráčov, ktorú udelí organizátor mužstvu, žiadajúcemu o výpomoc z kapacitných dôvodov alebo absencie brankára. Požičaní hráči musia byť prihlásení na turnaj v inom mužstve, iný hráč v zápasoch nastúpiť nesmie. V prípade nedodržania súpisky hrozí postihnutému mužstvu kontumácia bodov zo sporných zápasov.

Každý zápas trvá 2 x 20 minút bez času na rozcvičku a bez úpravy ľadu medzi 2 tretinami. Údržba ľadu sa koná vždy pred každým zápasom približne 10 minút. Všetci hráči musia mať riadnu a kompletnú hokejovú výstroj.

Počas úpravy plochy je zakázané hráčom vstupovať na ľadovú plochu a rozhodca môže ešte pred začatím duelu udeliť malý trest striedačke previnilca za takýto priestupok. Na ľad pred zápasom vstupuje vždy prvý rozhodca.

Hra telom je prísne zakázaná! Každý úmyselný osobný kontakt sa trestá malým trestom (1 min). Vyhodenie puku cez všetky čiary, teda zakázané uvoľnenie alebo “icing” neplatí. Pri hromadnej bitke (2 a viac hráčov) bude zápas ukončený a mužstvo s agresormi z turnaja navždy vylúčené. Pri bitke jednotlivcov aj mimo ľadu (dvojice), budú z turnaja navždy vylúčení aktéri bitky. Pri ataku na rozhodcu môže arbiter organizátorovi navrhnúť vylúčenie jednotlivca alebo kontumáciu pre mužstvo.

Každý hráč prihlásený na akciu Hentinen Cup prostredníctvom zástupcu tímu nastupuje do hry na vlastné riziko a zároveň plne zodpovedá za vlastné konanie. Organizátor ani rozhodca v dobe konania akcie nenesú žiadnu právnu či finančnú zodpovednosť za vzniknuté škody na zdraví alebo majetku účastníka. Prípadné fyzické zákroky na iné osoby v areáli štadiónu sa počas akcie môžu posudzovať aj ako pokus o úmyselné ublíženie na zdraví, čo sa v prípade nutnosti vyšetrí za prítomnosti privolanej polície.

Súpisky, osobné informácie hráčov vrátane fotografií môžu byť použité na komerčné účely organizátora v plnom rozsahu, s čím všetci účastníci turnaja bezvýhradne súhlasia svojou účasťou. Politická či iná vlastná komerčná propagácia produktov a služieb v akomkoľvek zmysle nie je na turnaji povolená!

V Liptovskom Mikuláši 15. Júna 2022