Chcem pomáhať

Vaša finančná i materiálna pomoc zlepší fungovanie a organizovanie hokejových akcií pre amatérskych ako aj začínajúcich hokejistov po celom Slovensku. Vďaka vašej podpore budeme môcť zabezpečiť stabilitu našich programov a nepripustiť, že úroveň vyše 12 ročnej aktivity zapadne alebo úplne zanikne.

Ďakujeme, že ste s nami a nie je vám naša spoločná budúcnosť ľahostajná.

zo srdca ďakuje celý Hentinen team

hokejove kempy hentinen association
Chcem pomôcť a daňové priznanie mi robí zamestnávateľ:

1. Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane takéto pred-vyplnené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Prípadne poverí účtovné oddelenie aby poukázali 2% z daní na našu organizáciu s nasl. údajmi:

IČO/SID: 51281899  
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: Hentinen Association
Sídlo: T. Vansovej 5178/4, 940 59 Nové Zámky

3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:

  • 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. (Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.)

4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/ 3% z daní do Vyhlásenia (ľudovo povedané tlačivo na poukázanie 2%/3%).

5. Vo Vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu združeniu – novinka od roku 2016. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je dôležité ale rozhodnutie je na Vás. V oboch prípadoch sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2023 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).

7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Daňové úrady následne prevedú Vaše 2% (3%) v prospech našej-vašej organizácie.

Za poukázanie 2% z Vašich daní veľmi pekne ďakujeme!

hokejove turnaje hentinen association
Chcem pomôcť ako právnická osoba:

(ste spoločnosť, firma a pod.) Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov v OIZ (osobnej internetovej zóne).

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

1. Na začiatok si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Výška poukázanej sumy musí byť minimálne 8,00 €.

2. Učite výšku poukázaného % z dane:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 1% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

3. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje:

IČO/SID: 51281899  
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: Hentinen Association
Sídlo: T. Vansovej 5178/4, 940 59 Nové Zámky

5. Rovnako môžete na tomto mieste zaškrtnúť políčko súhlasu s poskytnutím Vašich údajov (názov spoločnosti, právna forma a sídlo) nášmu združeniu. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme o vás vedieť, čo je pre nás naozaj dôležité. Sumu, ktorú ste nám poukázali, nikdy neuvidíme.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektornického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 31. marec 2023.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Za poukázanie 2% z Vašich daní veľmi pekne ďakujeme!

Sponzorstvo Hentinen Association
Chcem pomôcť ako sponzor:

Bez každoročnej sponzorskej pomoci nie je možné fungovať na želanej úrovni, preto nám neostáva nič iné len vás pekne požiadať o sponzorskú spoluprácu.

Partnerovi, ktorý priebežne počas roka alebo jednorázovo finančne podporí naše aktivity, radi pripravíme zmluvu na základe tejto šablóny.

Vecný dar, produkt alebo služba, ktoré pri našich aktivitách spotrebujú účastníci podujatí je jednou z ďaľších foriem pomoci, za ktorú sme vždy vďační. Ak je darom predmet či služba, ktorú pri organizácii nevyužijeme, zaradíme ho do mimoriadne obľúbenej tomboly, ktorá sa verejne zlosuje počas trvania akcie. Partner má za takúto podporu právo byť zverejnený na našich reklamných kanáloch minimálne počas doby trvania akcie.

Za všetky formy podpory vám vopred patrí obrovské ďakujem. Veríme, že si získame vašu dôveru a so sponzorskými príspevkami naložíme podľa spoločných predstáv.

Ešte raz za celý tím Hentinen Association pekne ďakujeme.